O firmie

Już od 2007 roku, firma SKOT-AQUA specjalizuje się w obsłudze sieci kanalizacyjnych oraz w kompleksowej realizacji robót ziemnych na terenie całego kraju.

Nasze wartości

Dokładamy wszelkich starań, aby prace przebiegały terminowo, zgodnie z potrzebami inwestora i obowiązującym prawem. Posiadamy doświadczoną, przeszkoloną kadrę, która przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki profesjonalnemu podejściu do obowiązków, coraz szersze grono firm i instytucji darzy nas zaufaniem i decyduje na stałą współpracę. Najlepszym potwierdzeniem rzetelności świadczonych usług są referencje Klientów oraz zezwolenia, wydane przez organy administracji samorządowej.

Dwa profile działalności

Działalność SKOT-AQUA skupia się na dwóch obszarach – obsłudze sieci kanalizacyjnych oraz wykonawstwie robót ziemnych.

Zakres usług:

  • monitoring, czyszczenie i bezwykopowa renowacja systemów kanalizacyjnych oraz urządzeń ochrony środowiska (separatorów, zbiorników)
  • sprzedaż maszyn i urządzeń do czyszczenia oraz monitoringu rur i kanalizacji
  • sprzedaż akcesoriów związanych z utrzymaniem systemów kanalizacyjnych
  • wywóz nieczystości płynnych
  • wykopy, wyburzenia i niwelacje terenu
  • wykonawstwo przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych
  • sprzedaż ziemi, kruszyw i piasków

Pozwolenia

Posiadamy zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych z miejscowości reprezentowanych przez Wójtów Gmin:

oraz Prezydentów i Burmistrzów Miast: