Oferta

Inspekcja kanalizacji TV

Za pomocą rewolucyjnej kamery z magnetowidem do rejestracji obrazu, możemy precyzyjnie, szybko i ekonomicznie kontrolować stan techniczny Twojej kanalizacji.

Czyszczenie osadników

Zajmujemy się czyszczeniem wszelkiego rodzaju osadników, separatorów tłuszczu i skrobi, znajdujących się w restauracjach, barach czy stołówkach oraz zbiorników i basenów ppoż.

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie usuwania awarii, konserwacji oraz czyszczenia instalacji kanalizacyjnych metodą hydrodynamiczną, mechaniczną i chemiczną.

Wywóz nieczystości płynnych

Zajmujemy się wywozem nieczystości płynnych z szamb i zbiorników bezodpływowych każdego typu. Do ich opróżniania wykorzystujemy beczkowozy o pojemnościach od 4m3 do 10m3.