Realizacje

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - przebudowa wodociągu DN 200 i DN 150 w Psarach ul. Malinowicka, Wiejska, Szkolna, Górna.
Roboty zostały wykonane w dniach 30.04.2014r - 27.02.2015r

PSZOK -
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Psary
Termin: 16.05.2014r- 13.06.2014r

Stacja Podnoszenia Ciśnienia Wody dla istniejącej sieci wodociągowej zasilanej osiedle domków jednorodzinnych - Góra Siewierska
Termin: Czerwiec 2014r

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Wolności w Sączowie.
Roboty zostały wykonane w dniach 21.05.2015 - 11.06.2015